• 9th Internatıonal Online Management and Social Sciences Conference, April 23-24, 2022
    • UYSAD 9.ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 23-24 Nisan 2022
    • ONLİNE KONGRE
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret54046

Last Issue

International Journal of Management and Social Research is indexed by EBSCO. 

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Uluslararası indekslerden EBSCO tarafından 27.04.2021 tarihinden itibaren taranmaya başlamıştır.
                                    

Volume: 9 Issue:17 Year: 2022Jeneric

Volume: 9 Issue:17 Year:  2022

Örgütsel Bağlılık ile İş Doyumu İlişkisi: Tatvan Devlet Hastanesi Örneği 
Doç. Dr. Cemal ÖZTÜRK
Dilsun ÖZDOĞAN

Sivil Toplum Kuruluşları ve İnsan Hakları: Bir Literatür İncelemesi
Başak USLU VAN HOVE
Prof. Dr. Sedef AKGÜNGÖR

Covid-19 Korkusunun Duygusal Tükenme Üzerindeki Etkisinde İş Arkadaşlığının ve Ücret Politikasının Düzenleyici Rolü
Öğr. Gör. Dr. Vural AKAR
Öğr. Gör. Fevziye BEKAR

Örgüt Kültürü, Örgütsel Performans ve Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Öğr. Gör. Dr. Gökhan KARADİREK