• 8th Internatıonal Online Management and Social Sciences Conference, November 6-8, 2021
    • UYSAD 8.ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 6-8 KASIM 2021
    • ONLİNE KONGRE
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret47683

Last Issue

International Journal of Management and Social Research is indexed by EBSCO. 

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Uluslararası indekslerden EBSCO tarafından 27.04.2021 tarihinden itibaren taranmaya başlamıştır.                                    


Volume: 8 Issue:16 Year: 2021Jeneric

Volume: 8 Issue:16 Year:  2021

Makroekonomik Değişkenlerin Sermaye Yapısı Üzerine Etkisi
Arş. Gör. Dr. Selda DALAK
Prof. Dr. Erdinç KARADENİZ


IUA Enstitü Kargo Klozları-Müşterek Avarya-York Anwers Kuralları” Sürecinde Bir İnceleme
Doç. Dr. Selma AYTÜRE
Ömer BERKİ


Türkiye’ de Sermaye Malı İthalatı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Teknoloji Transferi Yönünden İncelenmesi
Prof. Dr. Feride ÖZTÜRK
Yalçın AKYÜREK


Öğretmelerin Rol Belirsizliği Ve Rol Çatışması Durumları İle Uzaktan Eğitime Karşı Tutumlarının İncelenmesi
İsa Kürşad ÜNVER
Doç. Dr. Seyithan DEMİRDAĞ


“İşyerinde İzleme”nin Yönetim Bilimi Özelinde İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Suudan Gökçe GÖK