• 7 th Internatıonal Online Management and Social Sciences Conference, May, 19-21, 2021
    • 7.ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 19-21 Mayıs 2021
    • ONLİNE KONGRE
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret42581

Last Issue

International Journal of Management and Social Research is indexed by EBSCO. 

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Uluslararası indekslerden EBSCO tarafından 27.04.2021 tarihinden itibaren taranmaya başlamıştır.           
                        

Volume: 8 Issue:15 Year: 2021


Jeneric

Volume: 8 Issue:15 Year:  2021

Fındık Sektörünün Karbon Ayakizinin İncelenmesi Yoluyla Sektörün İklim Değişikliğine Etkisinin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Gökçin ÖZUYAR

Kültürel Çeşitliliğe Sahip Çok Uluslu İşletmelerde Hizmetkâr Liderlik ve Farklılıkların (Diversity) Yönetiminin Projelerin Başarısı Üzerindeki Etkileri: DUBAI’de Bir Uygulama
Özgür ERTEM, Doktora Öğrencisi
Prof. Dr. Ahmet Tuğrul SAVAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Hande AYHAN GÖKCEK

İşletmelerde Dijital Dönüşüm Sürecinde E-Ticaret ve Sosyal Ticaretin Önemi
Dr. Özge GÜL
Dr. Polathan KÜSBECİ

Covid-19 Pandemisinde Kentlerde Yaşanan Değişimler ve Kentsel Hizmetler
Doç. Dr. H. Burçin HENDEN ŞOLT

2000 Yılı Sonrası Doğan Öğrencilerin 21.Yüzyıl Becerileri İle Kariyer Planlaması ve Teknoloji Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Başak ALTUN
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ARSLAN

Mental İyi Oluş Hali ve Hedonik Tüketim Davranışının Çift Yönlü Etkileşimine Yönelik Bir Araştırma: Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması
Dr. Öğr. Üyesi Hande AYHAN GÖKCEK
Dr. Öğr. Üyesi Sema MERCANOĞLU ERİN

Hava Seyrüsefer Kuruluşlarında Örgütsel Bağlılık ile Demografik Faktörler Arasındaki İlişki
Fatih AKKANAT

The Influence of Generations Y and Z on Career Future
Tuğba BECER