• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Üyelik Girişi
Takvim

Anasayfa

UYSAD Yıl: 2019 
Cilt: 6 Sayı: 11

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 11
İÇİNDEKİLER

Farklı Perspektiflerle Kurum Kültürünü Anlamak
Doç. Dr. Yusuf YÜKSEL


İBB İSMEK’te Görev Alan Türkçe Eğitmenlerinin İSMEK Yabancılar İçin Türkçe 
Kursuna Yönelik Değerlendirmeleri
Doktora Öğrencisi Melike ERDİL


The Challenges for Female Professional Managers in Turkish Women NGO’s
Dr. Erhan ATAY
Dr. Habibe ILHAN
Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU
Fatma ÖZCAN


Efficiency of Stakeholder Participation Efficiency of Stakeholder

Dr. Hakan ASLAN


Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılmasında Özel Sektörün Etkisi Üzerine 
Bir Değerlendirme 
Öğr. Gör. Elif EKİNCİ
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ


Pozitivist ve Liberal Toplum Görüşleri Ahmet Rıza ve Sabahattin Bey'in 
Görüşlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Ümmet ERKAN


İş Güvenliğinin Geliştirilmesi ve Yerleştirilmesinde İş Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılığın Önemi Havacılık Sektöründe Bir Uygulama
Dr. Cengiz MENGENCİ
Dr. Sinem Güravşar GÖKÇE
Prof. Dr. Ranâ Özen KUTANİS
Doç. Dr. Abdurrahim EMHAN

Effects of Flexible Knowledge Inflow Structures and Environmental Analysis on Strategic Planning Performance
Dr. Hakan ASLAN


Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenimlerine İlişkin Doyum Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma
Arş. Gör. Tutku EKİZ
Arş. Gör. Nazife Bahar ÖZDERE
Öğr. Gör. G. Eda ŞENTÜRK


Otel İşletmelerindeki Web/Bulut Tabanlı Teknolojilere Dayalı Yönetim 
Sistemleri ve İşletme Başarısı İlişkisi
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TEKİN


Finansal Başarısızlık Üzerine Bir Araştırma: BİST-100 Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÖR


Kişilerarası İletişimde Duygu Yönetiminin Rolü: Öğretmen-Öğrenci İletişimi Üzerine Bir Araştırma
Gülden DEMİR


Sosyal Pazarlamanın Finansal Başarıya Etkisi Üzerine Bir Çalışma: BİST-100 
Örneği 
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÖR


Uluslararası Sistemde ABD'nin Değişen Paradigmaları
Doç. Dr. Burak KÜNTAY

Communication and Productivity with Guests at Front Office; A Qualitative Study on Hotels
Öğr. Gör. Kürşad SAYIN
Prof. Dr. Abdullah KARAMAN

Web Tabanlı Eğitimin Sağlık Alanında Kullanılabilirliği
Prof. Dr. Rukiye PINAR BÖLÜKTAŞ
Öğr. Gör. Zülfünaz ÖZER
Dr. Öğr. Üyesi Dilek YILDIRIM


Tahkim Yargılamasında Kompetenz-Kompotenz Prensibi 
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı TÖRE


Beş Yıldızlı Kıyı Otellerinde İşveren Markası Bağlamında Fonksiyonel ve Duygusal Faydanın Örgütsel Çekiciliğe Etkisi
Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU
Dr. Mustafa ARAS

 

Yaşayan Grafik” Atölye Çalışmasına Katılan Öğrencilerin Tasarım Süreçlerindeki Motivasyonları ve Tasarımlarındaki Özgünlük, Deneysellik ve Sanatsal Yaklaşımları
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Irmak AKÇADOĞAN

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam18
Toplam Ziyaret20313
Hava Durumu
Saat