• 12 th Internatıonal Management and Social Sciences Conference August 25-26, 2023
    • UYSAD 12.ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 25-26 Ağustos 2023
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam28
Toplam Ziyaret68594

Last Issue

International Journal of Management and Social Research is indexed by EBSCO. 

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Uluslararası indekslerden EBSCO tarafından  taranmaktadır.
         
                        

                 Volume: 10 Issue:19 Year: 2023Jeneric

Volume: 10 Issue:20 Year:  2023


Naif Bir Milliyetçi: Ziya Gökalp
Dr. Zafer GÜRBÜZ


Liderlik Yetkinliklerinin Kültürler Arası Karşılaştırılması: Y Kuşağı Perspektifinden Nitel Bir Araştırma
Doç. Dr. Ebru TOLAY
Olcan KIRKLAR


Criminal Justice and Accountable Policing in the Organization for Security and Cooperation in Europe
Dr. Fatih KARAOSMANOGLU