• 13.ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 24-25 Şubat 2024
    • ONLİNE KONGRE
    • 13 th Internatıonal Management and Social Sciences Conference February 24-25, 2024
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret70914

Last Issue

International Journal of Management and Social Research is indexed by EBSCO. 

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Uluslararası indekslerden EBSCO tarafından  taranmaktadır.
         
                        

                 Volume: 10 Issue:19 Year: 2023Jeneric

Volume: 10 Issue:20 Year:  2023


Naif Bir Milliyetçi: Ziya Gökalp
Dr. Zafer GÜRBÜZ


Liderlik Yetkinliklerinin Kültürler Arası Karşılaştırılması: Y Kuşağı Perspektifinden Nitel Bir Araştırma
Doç. Dr. Ebru TOLAY
Olcan KIRKLAR


Criminal Justice and Accountable Policing in the Organization for Security and Cooperation in Europe
Dr. Fatih KARAOSMANOGLU