• 11 th Internatıonal Management and Social Sciences Conference March 11-12 Mart, 2023
    • UYSAD 11.ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 11-12 Mart, 2023
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam17
Toplam Ziyaret64763

Last Issue

International Journal of Management and Social Research is indexed by EBSCO. 

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Uluslararası indekslerden EBSCO tarafından  taranmaktadır.
                                  

                 Volume: 10 Issue:19 Year: 2023Jeneric

Volume: 10 Issue:19 Year:  2023

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Müdür Yardımcılarının Motivasyonlarıyla İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri: İlkadım İlçesi Örneği
İbrahim DURMUŞKAYA
Satı Karaca DURMUŞKAYA

Çalışanlar ve İşçiler Lehine Ayrılan Yedek Akçeler: Vergisel Yönü ve Muhasebeleştirilmesi
Öğr. Gör. Mehmet Nedim UYGUR
Dr. Öğr. Üyesi Erkan UZUN
Öğr.Gör. Fatih EKİNLER

Optimal Vergileme Açısından Özel Tüketim Vergilerine İlişkin Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Özkanca ANDIÇ

Polis Meslek Etiği
Doç. Dr. Fatih BALCI


Blockchain Technology-Based Crowdfunding Systems
Asst. Prof Dr. Polathan KÜSBECİ
Dr. Mehmet Fatih BURAK