• 13.ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 20-21 Nisan 2024
    • ONLİNE KONGRE
    • UYSAD 13.ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 20-21 Nisan 2024
    • 13 th Internatıonal Management and Social Sciences Conference, April 20-21, 2024
    • 13 th Internatıonal Management and Social Sciences Conference April 20-21, 2024

Makale Çağrısı


Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Yeni Sayısı İçin Makale Gönderebilirsiniz.
Makale başvurunuzu aşağıdaki e-mail adresinden dergi editörüne ulaştırabilirsiniz.

Dergi editörü e-mail: uysadconference@gmail.com