• 11 th Internatıonal Management and Social Sciences Conference March 11-12 Mart, 2023
    • UYSAD 11.ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 11-12 Mart, 2023

Makale Çağrısı


Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Yeni Sayısı İçin Makale Gönderebilirsiniz.
Makale başvurunuzu aşağıdaki e-mail adresinden dergi editörüne ulaştırabilirsiniz.

Dergi editörü e-mail: uysadconference@gmail.com