• 12 th Internatıonal Management and Social Sciences Conference August 25-26, 2023
    • UYSAD 12.ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 25-26 Ağustos 2023

Makale Çağrısı


Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Yeni Sayısı İçin Makale Gönderebilirsiniz.
Makale başvurunuzu aşağıdaki e-mail adresinden dergi editörüne ulaştırabilirsiniz.

Dergi editörü e-mail: uysadconference@gmail.com