• 11 th Internatıonal Management and Social Sciences Conference March 11-12 Mart, 2023
    • UYSAD 11.ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 11-12 Mart, 2023

Congress-New


7th International Management and Social Sciences Conference

(Online Conference)


May 19-21, 2021

 

Dear Colleagues,

Welcome to the official website of the International 5th Management and Social Sciences Conference. University of Central Florida, Jalal-Abad State University and University of Abuja kindly invite you to participate in the International Management and Social Sciences Conference which will be held online between May 19-21, 2021.

The International Management and Social Sciences Conference gives priority to work based on management and organization with that the conference also includes other studies in the field of social sciences. Our invitation is valid for all people and institutions working in the field of social sciences both domestic and international. The conference presentation language will be in English and Turkish.

For the conference details please click website!

 


ULUSLARARASI KATILIMLI  

Online

VII. YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

19-21 Mayıs 2021


Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi'nin ev sahipliğinde University of Central Florida, Jalal-Abad State University ve University of Abuja'nın destekleri ile 16-18 Ocak 2021 tarihleri arasında VI. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecektir.

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, sosyal bilimler alanındaki tüm çalışmalara yer vermektedir. Davetimiz, sosyal bilimler alanında çalışma yapan yurt içinden ve yurt dışındaki tüm kişi ve kurumlar için geçerlidir. Kongre sunum dili Türkçe ve İngilizce'dir.


Kongre web sayfasını incelemek için tıklayınız.